Ikona Spotkań Małżeńskich

JAK POWSTAŁA IKONA SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH?
Od dawna odczuwałem potrzebę wykonania dla Spotkań Małżeńskich obrazu symbolizującego duchowość Spotkań Małżeńskich. Kiedy w listopadzie 2004 r. zapoznałem się z twórczością Ventzislava Piriankowa, bułgarskiego malarza, pracującego w Polsce, stwierdziłem, że malarz ten będzie w stanie oddać tej duchowości. 11 grudnia 2004 r. odwiedziłem malarza w jego pracowni. Poddałem mu szereg sugestii dotyczących treści i symboliki Ikony. Artysta uważał, że proszę go o rzeczy niemożliwe, że do oddania na obrazie tego wszystkiego, o co go proszę, trzeba namalować kilka obrazów, a nie jeden. Jednakże zgodził się spróbować. Kiedy 4 kwietnia 2005 r. odebrałem Ikonę od malarza, odczytałem z niej to, co chciałem, by przedstawiała,        a nawet więcej, niż oczekiwałem. Symbole zawarte w tej Ikonie otwierają możliwość dalszych interpretacji i stwarzają możliwość bardzo indywidualnej, osobistej medytacji swojego małżeństwa. Ikonie nadałem tytuł „Ikona Spotkań Małżeńskich – „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15,9b). Te słowa Jezusa są  w sposób szczególny zaadresowane do małżonków i do przygotowujących się do małżeństwa.
                                                                                                                                                                                                             Jerzy Grzybowski
Szukaj