Rekolekcje Podstawowe dla Małżeństw

Rekolekcje dla małżeństw są weekendowymi spotkaniami o charakterze warsztatów zamkniętych. Prowadzone są przez odpowiednio przygotowane pary małżeńskie oraz kapłana, których zadaniem jest wprowadzenie uczestników w tematykę rekolekcji oraz przygotowanie do pracy własnej. Treścią rekolekcji jest dialog pomiędzy mężem a żoną, a celem – coraz lepsze poznanie się, zrozumienie i zbudowanie zaufania między nimi. Małżonkom zapewniona jest pełna intymność – żadne prywatne sprawy nie są ujawniane na forum publicznym (dotyczy to także innych uczestników spotkań). Podczas rekolekcji małżeństwo ma szansę odświeżyć wzajemne uczucia, odnowić swoją jedność i na nowo zachwycić się swoim związkiem. Program spotkań oparty jest na wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii. Umożliwia autentyczne odkrycie na nowo swojego małżonka oraz siebie samego w duchu miłości, a tym samym uzdalnia do przezwyciężania pojawiających się w małżeństwie trudności. Na rekolekcje może przyjechać każde małżeńst-wo, niezależnie od stażu małżeńskiego, wieku czy zaangażowania religijnego. Program spotkań jest odpowied-ni zarówno dla małżonków żyjących w zgodzie, jak i tych, które przeżywają różnorodne problemy i często są już na etapie przygotowywania się do rozwodu. Pogłębianiu więzi małżeńskiej na rekolekcjach sprzyja odpowiednie otoczenie. Rekolekcje prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym. Każda para ma zapewniony własny pokój z łazienką. Na weekend małżeństwa przyjeżdżają bez dzieci, co jest dodatkową szansą na odkrycie na nowo swojego małżeństwa. Rekolekcyjny weekend zaczyna się w piątek kolacją o godzinie 18:00 (warto być chwilę wcześniej, aby spokojnie się rozpakować i odpocząć po podróży), a kończy w niedzielę ok. 15:00. Koszt uczestnictwa małżeństwa w rekolekcjach to aktualnie 550 zł (w tej cenie zawarty jest nocleg, posiłki, niezbędne materiały). W uzasadniony przypadkach istnieje możliwość dofinansowania, tak aby wysokość opłaty nie była przeszkodą w uczestnictwie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj świadectwa małżeństw. Aktualne terminy rekolekcji .

Rekolekcje Pogłębiające

Rekolekcje pogłębiające dla małżeństw są przeznaczone dla małżeństw, które uczestniczy-ły w Rekolekcjach Podstawowych. Są ich kontynuacją. Programy tych rekolekcji obejmują takie zagadnienia jak znaczenie temperamen-tów, potrzeb psychicznych, więzi erotycznej w dialogu małżeńskim oraz dialog z Bogiem. Podobnie jak na Rekolekcjach Podstawowych inspiracją do dialogu w małżeństwach uczestników są świadectwa małżeństw i kapłana prowadzących. Rekolekcje pogłębiające pomaga-ją nabrać umiejętności w komunikacji w mał-żeństwie oraz w dialogu z Panem Bogiem.         
W czasie rekolekcji pogłębiających poznajemy coraz bardziej dialog jako drogę duchowości. Na rekolekcje pogłębiające zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach w grupach formacyjnych. Jednakże nawet ich uczestnicy mówią, że rekolekcje pogłębiające systematyzują i utrwalają to, co doświadczyli już w czasie spotkań w grupach formacyjnych.  

Spotkania w Małych Grupach

Spotkania Małych Grup przeznaczone są dla tych małżeństw, które wzięły udział w podstawowych rekolekcjach małżeńskich i nadal chcą pielęgno-wać i pogłębiać nabyte doświadczenie dialogu. Spotkania Małej Grupy pozwalają znaleźć się we wspólnocie małżeństw podobnie patrzących na życie i małżeństwo. Dzielenie się z innymi radością życia, trudnościami i powodzeniami w przeżywaniu dialogu, często pomagają w budo-waniu własnej miłości. Spotkania prowadzone są przez parę małżeńską i kapłana i odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczynają się krótką modlitwą, po której przy kawie i ciastku, prowadzona jest animacja, a następnie dialog między małżonkami. Spotkanie trwa około 2-3 godzin. W naszym Ośrodku spotykają się trzy grupy. Dwie w Świdnicy, w przedszkolu sióstr Prezentek przy ul. Piekarskiej 2. Podczas tych spotkań jest zapewniona opieka dla dzieci. Trzecia grupa spotyka się wyłącznie zdalnie poprzez aplikację zoom i jest miejscem dla tych małżeństw, które z różnych powodów nie mogą przyjeżdżać na spotkania do Świdnicy.   
Szukaj