KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE, ZAKONNICY

Wielu kapłanów, a także sióstr zakonnych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach dla małżeństw, nazywa weekend rekolekcjami kapłańskimi lub zakonnymi. Księża i siostry zakonne możliwość doświadczyć dialogu jako drogi życia wewnętrznego, dialogu z samym sobą i z Panem Bogiem. Mają też możliwość poznać głębiej problemy małżeństw, co jest ważne dla ich pracy duszpasterskiej.
Szukaj