Dla narzeczonych


...towarzyszyło mi poczucie szczęścia, radości, miłości... zbliżyłem się do żony;


...będziemy umieli rozmawiać, dzielić się i słuchać;  Wyjeżdżamy z głębszym zrozumieniem siebie, z nadzieją, że nasza odnowiona relacja poprawi nasze relacje z dziećmi. 

...bardzo zbliżyliśmy się do siebie. Wyjeżdżam z obawami i z nadzieją .... Chcemy poszukać Pana Boga. ... zaczęliśmy siebie słuchać i wyrażać trudne emocje. Rekolekcje internetowe ...przyjechałam z mieszanymi uczuciami, a teraz czuję w sobie taką siłę, że wszystko jest możliwe. ...poznałem uczucia mojej żony, których nie znałem, i które mnie zaskoczyły; Agnieszka i Przemek Terenia i Robert, o. Samuel Ewa i Robert Anetta i Jarek ...odkryłem coś nowego w sobie i żonie, dużo rzeczy do odkrycia, to buduje ;

Co to są Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych?

Wieczory dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych to programy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa. W obu programach podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swo- im życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Praca ma charakter warsztatowy. Wieczory oraz Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą,  poważnie myślących o małżeństwie. Można w nich uczestniczyć tylko parami.

Wieczory dla Zakochanych

Wieczory dla Zakochanych to 9 spotkań, trwających ok. 3 godzin każde. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu, przy parafii lub w ośrodkach duszpasterskich. Wieczory dla Zakochanych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich.

Rekolekcje dla Narzeczonych

Rekolekcje dla Narzeczonych prowadzone są formie wyjazdowej, w domach rekolekcyjnych. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 18:00. Rekolekcje dla Narzeczonych, spełniają wymagania w zakresie katechez przedmałżeńskich. Przygotowanie w za- kresie naturalnych metod rozpoznawania okresów płodności, podobnie jak na wszystkich innych kursach przedmałżeńskich, musi być uzupełnione w parafii lub na specjalnych kursach. Absolwenci Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Najbliższe planowane Wieczory dla Zakochanych w naszym ośrodku

we wtorki  4 maja – 29 czerwca 2021 w godz. 19:00 – 22:00 w sali przy świdnickiej katedrze.

zgłoszenia