Weekend pogłębiający – temperamenty

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na rekolekcje, podczas których rozpoznawać będziemy cechy naszego temperamentu, które mają istotny wpływ na nasze reakcje i relacje! Weekend odbędzie się w dniach 23-25 listopada, zapraszamy na niego małżeństwa, które były już na weekendzie podstawowym.