Warsztaty Wprowadzenie do dialogu

W dniach 20-22.11.2020 r. miał się odbyć nasz weekend podstawowy. Tydzień wcześniej podjęliśmy jednak decyzję, że skoro przepisy nadal nie zezwalają na organizowanie spotkań większej ilości osób, to nie będziemy omijać prawa.

W zamian zorganizowaliśmy warsztaty o dialogu w takim składzie, w jakim mieliśmy prowadzić weekend w realu. 

Warsztat ten składa się z 6  2,5 godzinnych comiesięcznych spotkań online

Ze świadectw uczestników:

Było to dla mnie spotkanie się z problemem, który jest we mnie- nowa perspektywa patrzenia na nasze małżeństwo- chcę nad tym pracować. Byłem sceptyczny co do warsztatu, ale teraz cieszę się, że mogę w myślach przewertować nie tylko krzywdy, które doznałem od żony, ale też i te, które ja jej sprawiłem- popatrzeć z punktu widzenia żony. Inspiracja do przemyśleń. Mam nadzieję, że całe moje życie się zmieni dzięki dialogowi.

Zrozumiałam różnicę między dialogiem a dyskusją. Ocenianie mam genach- wiele pracy przede mną. Ważne świadectwa animatorów- dają nadzieję, że jeśli im się udało, to nam też się uda.

Pytania do każdej zasady- ważne- dają do myślenia. Chcemy stosować zasady dialogu na co dzień. Wiemy teraz, czego nam brakuje w dialogu, chcemy z tej wiedzy korzystać.

Warsztaty były nam potrzebne, bo na co dzień jest wiele komunikatów, ale mało dialogu. Ćwiczenia przywołują do porządku. Postaram się więcej słuchać i próbować zrozumieć. Cieszę się, że jest społeczność, która chce budować lepsze relacje miedzy ludźmi, że nie jesteśmy jedyni, nie jesteśmy dziwakami. Warsztaty zmotywowały mnie do pracy nad sobą.