W dialogu z Panem Bogiem

W dniach 15-17 listopada 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyły się rekolekcje pogłębiające W dialogu z Panem Bogiem. Przygotowali je i poprowadzili Anetta i Jarek Radeccy, Ewa i Robert Stolarczykowie oraz Iwona i Krzysztof Grabcowie ( z ośrodka wrocławskiego). Przyjechało 7 par, wśród których byli zarówno uczestnicy jak i animatorzy SM. Okazało się, że dla niektórych osób dialog z Bogiem jest bardzo trudny, bo nie potrafią sobie wyobrazić, że można rozmawiać z Absolutem.

Z wypowiedzi innych uczestników rekolekcji: 

Rekolekcje zaspokoiły moją potrzebę sensu, rozmowy o modlitwie zaczęły łączyć naszą drogę do Boga.

Poznaliśmy swoje sposoby przeżywania wiary.

Doświadczyłem, że Bóg mnie słucha. Potrzebowałem tych rekolekcji, bo moja relacja z Bogiem zwietrzała.

Oboje doświadczyliśmy bliskości z Bogiem i ze sobą wzajemnie. Po raz pierwszy po śmierci naszego Syna podzieliliśmy się naszym doświadczeniem cierpienia i przylgnięcia do Pana choć jest to trudne do wypowiedzenia słowami…W tym czasie Bóg nas umocnił, pocieszył i wezwał do nawrócenia w sposób Jemu właściwy.

Również animatorzy prowadzący rekolekcje wyjechali ubogaceni. Dziękujemy zwłaszcza Iwonce i Krzysiowi za wsparcie. Cieszymy się, że współpraca z ośrodkiem wrocławskim była tak owocna.