Styczniowe spotkanie I małej grupy

22 stycznia, w niedzielę, spotkaliśmy się by zastanowić się nad wspólnym budowaniem. Rozmowy nasze dotyczyły planowania remontu, budowy domu, ale powoli zeszły na budowanie wzajemnych relacji w małżeństwie. Trudno jest działać wspólnie, gdy różnią nas temperamenty, gdy mamy inne potrzeby. Niezbędnym wydaje się szukanie kompromisu. No i zgadzanie się na ten kompromis :-). Rezultatem takiej zgody może być dom zaprojektowany tak, że wydaje się być idealny; szafa, która po zmianie miejsca w mieszkaniu zrobi miejsce wygodnej jadalni. Ale też dostrzeżenie, że moje zdanie niekoniecznie jest najwłaściwsze, nie wszystko wiem najlepiej, że warto spotkać się wpół drogi…

Następne nasze spotkanie będzie 5 lutego o godz. 16.30 w salce przy katedrze.

 

Styczniowe spotkanie II małej grupy

 15 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku 2017 spotkanie II Małej Grupy, w którym uczestniczyło prawie 5 par małżeńskich (jeden z małżonków przybył sam ponieważ obowiązki zawodowe żony nie pozwoliły jej na udział). W związku z nagłą i niespodziewaną niedyspozycją o. Bogdana wspierał nas o. Adrian.  To prawda, że Pan Bóg jest Bogiem niespodzianek. Chcemy pochwalić wszystkie małżeństwa za duży zapał i chęci do pracy  oraz podkreślić, że nawet w pojedynkę można  pracować jak we dwoje (dziękujemy Maćku), czego potwierdzenie mamy w Piśmie Świętym: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz. 2, 24).
Jeszcze raz dziękujemy bardzo Wam wszystkim za przybycie oraz otwartość w dawaniu świadectw i do zobaczenia za miesiąc.

Następne spotkanie 5 lutego o godz. 16 w naszej nowej siedzibie w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Świdnicy, ul. Budowlana 6

Zmiany w Zarządzie naszego ośrodka

Koniec zeszłego roku przyniósł zmiany w naszym ośrodku Spotkań Małżeńskich.

7 listopada nasz opiekun duchowy ks. Roman Tomaszczuk wstąpił do zakonu Benedyktynów i tym samym pozostawił opiekę nad nami swojemu następcy.

Przed świętami Bożego Narodzania przesłał na ręce nowych liderów życzenia:

21 listopada Zarząd Krajowy Spotkań Małżeńskich zatwierdził nowy Zarząd naszego Ośrodka.

W wyniku tych zmian,  9 stycznia przedstawiliśmy ks. Biskupowi Ignacem Decowi nowy skład Zarządu: Annę i Piotra Rojek – Liderów Ośrodka, Ewę i Roberta Stolarczyków – Zastępców Liderów Ośrodka, Artura Konikowskiego – Skarbnika i Joannę Konikowską Członka Zarządu, prosząc równocześnie o błogosławieństwo dla wszystkich Animatorów i uczestników Spotkań Małżeńskich Ośrodka Świdnickiego oraz o zatwierdzenie ks. Krzysztofa Krzaka jako doradcy duchowego Ośrodka.
Poprzedni Liderzy i jednocześnie prekursorzy Świdnickiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, Ewa i Robert Stolarczykowie, przedstawili  sprawozdanie z  działalności za ostatnie pięć lat. Ks. bp  nie krył zdziwienia i zadowolenia z ogromu pracy jaki został wykonany przez nasz Ośrodek.
Zwieńczeniem bardzo sympatycznego i pełnego radości spotkania było wręczenie ks. bp. Ignacemu naszego spotkaniowego „płomyczka”, który zgodnie z życzeniem ks. Biskupa został przypięty do jego sutanny i  pozostał w tym miejscu na dłużej. Z radością zaobserwowaliśmy nasz symbol na sutannie na spotkaniu opłatkowym ks. Biskupa z katechetami:

Sylwester

Animatorów i małżeństwa z naszych Małych Grup ( a także inne, które uczestniczyły w naszych weekendach) zapraszamy na wspólne świętowanie zakończenia starego i rozpoczęcia nowego, 2017 roku. Rozpoczynamy mszą św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca, Świdnica ul. Kotlarska 19-21, później przenosimy się do naszej nowej siedziby w diecezjalnej Poradni Rodzinnej, ul Budowlana 6. Kontakt w sprawach organizacyjno – zapisowo – żywieniowych z Anią i Piotrem e-mail  rojkowie@spotkaniamalzenskie.swidnica.pl

Zabawa sylwestrowa w naszej nowej siedzibie była bardzo udana. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć organizowania comiesięcznych wieczorków tanecznych:). Zobaczymy co z tego wyniknie.

 

 

 

 

Terminy weekendów w przyszłym roku

Ustaliliśmy już terminy na przyszły rok.

Zapraszamy: na weekendy podstawowe 20-23.04.2017, 1-3.09.2017 i 17-19.11.2017

na weekend pogłębiający 19-21.05.2017, którego tematyką będzie „Miłość, erotyka, dialog”

na weekend dla narzeczonych 4-6.08.2017

oraz na dwa turnusy Wakacji z Dialogiem:

 10-20.07.2017 do Stronia Śląskiego w Kotlinie Kłodzkiej

i  20-31.08 do Łukęcina nad morzem, na turnus z elementami dialogu rodzice – nastoletnie dzieci

Informacje te wraz z formularzami zapisów są na naszej stronie w zakładce TERMINY

 

 

 

 

Rekolekcje o potrzebach

 

18-20 listopada odbył się weekend pogłębiający, na którym przyglądaliśmy się szczególnie swoim potrzebom psychicznym. Prowadzili go Ewa i Robert Stolarczykowie i ks Krzysztof Krzak wspólnie z Anią i Piotrem Rojkami i Terenią i Robertem Jagielskimi.

Dotarło do nas 8 par z całej Polski. Ogromną radością było dla nas, że spotkaliśmy się z małżeństwami, które już wcześniej korzystały z prowadzonych przez nasz ośrodek rekolekcji.
Dla zachęty dla małżeństw, które zastanawiają się nad sensem spędzenia weekendu na praktycznej nauce dialogu, zamieszczamy kilka świadectw:
1. Spokój, zrozumienie swoich uczuć i niezaspokojonych potrzeb umocniło w nas poczucie własnej wartości, zadowolenie z odkrycia swoich potrzeb. Zbliżyliśmy się do siebie, wyjaśniliśmy sprawy, o których jest ciężko rozmawiać. Wyjeżdżam z nadzieją, że uda się nam kontynuować dialog w naszych codziennych relacjach,że zapał szybko nie minie. Najpierw będę się starała słuchać i potem mówić,że będę potrafiła rozwiązywać konflikty z szacunkiem do siebie.
2. Rekolekcje te dały nam poczucie spełnienia, spokoju i harmonii. Pogłębiliśmy naszą więź z Panem Jezusem i ze sobą nawzajem. Wyjeżdżamy z głębszą świadomością, że Pan Jezus nas prowadzi i zaspokaja najpełniej wszystkie nasze potrzeby.
3. Rekolekcje wywołały w nas: szczęście,że odkryliśmy swoje potrzeby. Pewność, że ten czas poświęcony sobie był owocny. Satysfakcję z nowego dialogu. Uspokojenie emocji. Na rekolekcjach poznaliśmy swoje potrzeby i jak je spełniać, odkryliśmy, do jakich wartości dążymy w naszym małżeństwie, że powinniśmy zapytać o potrzeby nasze dzieci. Przeżyliśmy cudowny czas poświęcony sobie i Panu Bogu. Wyjeżdżamy z uczuciem stabilizacji nowego związku, poznaniem naszych potrzeb.
4. Rekolekcje wywołały w nas poczucie satysfakcji ze zrozumienia siebie, zadowolenia z tego,że udało się nam poruszyć trudny temat i nadziei na dalszy dialog w małżeństwie. Zbliżyliśmy się do siebie, zaczęliśmy siebie słuchać i wyrażać trudne emocje. Nauczyliśmy się mówić o potrzebach. Przeżyliśmy zaskoczenie, że potrzeby bywają tak różne. Wyjeżdżamy z głębszym zrozumieniem siebie, z nadzieją, że nasza odnowiona relacja poprawi nasze relacje z dziećmi.

 

 

 

Spotkanie poweekendowe

 

 

Zapraszamy na spotkanie poweekendowe, które odbędzie się 22 października o godz 15.00 w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Świdnicy, ul. Kotlarska 19-21. Rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia, po której zapraszamy do salki w przykościelnym klasztorze.  Spotkanie to będzie połączone ze spotkaniem II Małej Grupy, która jeszcze jest otwarta na przyjęcie chętnych małżeństw do swojego składu.

 

 

 

 

Pierwsze po wakacjach spotkania Małej Grupy

 

Zapraszamy na  powakacyjne spotkania  w Małych Grupach. Zaczynamy-

17 września o 16.00 w Świdnicy, ul. Kotlarska w salce przy klasztorze o. Paulinów – II Mała Grupa, do której zapraszamy również małżeństwa z ostatniego weekendu

18 września o 16.00 w Świdnicy, plac Jana Pawła II w salce przy katedrze – I Mała Grupa

 

OTO KRÓTKIE RELACJE ZE SPOTKAŃ-

 

Spotkanie II Małej Grupy poprowadzili Anetta i Jarek Radeccy wraz z o. Bogdanem. Na spotkanie przybyły dwie nowe pary, świeżo po wrześniowych rekolekcjach. Dzielenie się owocami dialogu małżeńskiego było nad wyraz głębokie i budujące. Doprowadziło nas do wspólnej konkluzji: Pan Bóg czasem dotyka człowieka trudnymi doświadczeniami, aby nim potrząsnąć i przypomnieć: „Beze Mnie nic nie możecie.”

 

Spotkanie I Małej Grupy poprowadzili Ewa i Robert Stolarczykowie z ks. Krzysztofem.  Postanowiliśmy podsumować rok prazy i odpowiedzieć sobie na pytanie – co mi daje praca w Małej Grupie? Świadectwa były bardzo budujące. Każdy z nas czuje, że rozwija się w dobrym kierunku w relacjach ze sobą samym i współmałżonkiem.. Praca zaczyna przynosić wymierne owoce.