Spotkanie I Małej Grupy

19 marca spotkaliśmy się w salce przy Katedrze w stałym gronie. Tym razem ćwiczyliśmy się w pokazywaniu i zgadywaniu „uczuciowych kalamburów”.  Zauważyliśmy, że ponad dwuletnia praca w małej grupie zaowocowała bardzo dużą ilością rozpoznawanych w sobie uczuć. Dzieliliśmy się też naszym trudem, jaki wkładamy w starania, by akceptować w sobie prawo do odczuwania uczuć przykrych, szczególnie złości. Następne nasze spotkanie planujemy 9 kwietnia o godz. 16.30.

 

 

 

 

21-23 kwietnia – weekend podstawowy

Przyjmujemy już zgłoszenia na pierwszy w tym roku weekend podstawowy, na który zapraszamy od 21 do 23 kwietnia. Warsztaty dialogu proponujemy dla tych małżeństw, które pragną doświadczyć swojej bliskości i poczuć wzajemne zrozumienie. Czekamy również na pary, którym trudno jest się porozumieć, wybaczyć, zapomnieć… i na te, które stoją na granicy rozstania.

Styczniowe spotkanie I małej grupy

22 stycznia, w niedzielę, spotkaliśmy się by zastanowić się nad wspólnym budowaniem. Rozmowy nasze dotyczyły planowania remontu, budowy domu, ale powoli zeszły na budowanie wzajemnych relacji w małżeństwie. Trudno jest działać wspólnie, gdy różnią nas temperamenty, gdy mamy inne potrzeby. Niezbędnym wydaje się szukanie kompromisu. No i zgadzanie się na ten kompromis :-). Rezultatem takiej zgody może być dom zaprojektowany tak, że wydaje się być idealny; szafa, która po zmianie miejsca w mieszkaniu zrobi miejsce wygodnej jadalni. Ale też dostrzeżenie, że moje zdanie niekoniecznie jest najwłaściwsze, nie wszystko wiem najlepiej, że warto spotkać się wpół drogi…

Następne nasze spotkanie będzie 5 lutego o godz. 16.30 w salce przy katedrze.

 

Styczniowe spotkanie II małej grupy

 15 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku 2017 spotkanie II Małej Grupy, w którym uczestniczyło prawie 5 par małżeńskich (jeden z małżonków przybył sam ponieważ obowiązki zawodowe żony nie pozwoliły jej na udział). W związku z nagłą i niespodziewaną niedyspozycją o. Bogdana wspierał nas o. Adrian.  To prawda, że Pan Bóg jest Bogiem niespodzianek. Chcemy pochwalić wszystkie małżeństwa za duży zapał i chęci do pracy  oraz podkreślić, że nawet w pojedynkę można  pracować jak we dwoje (dziękujemy Maćku), czego potwierdzenie mamy w Piśmie Świętym: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz. 2, 24).
Jeszcze raz dziękujemy bardzo Wam wszystkim za przybycie oraz otwartość w dawaniu świadectw i do zobaczenia za miesiąc.

Następne spotkanie 5 lutego o godz. 16 w naszej nowej siedzibie w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Świdnicy, ul. Budowlana 6

Zmiany w Zarządzie naszego ośrodka

Koniec zeszłego roku przyniósł zmiany w naszym ośrodku Spotkań Małżeńskich.

7 listopada nasz opiekun duchowy ks. Roman Tomaszczuk wstąpił do zakonu Benedyktynów i tym samym pozostawił opiekę nad nami swojemu następcy.

Przed świętami Bożego Narodzania przesłał na ręce nowych liderów życzenia:

21 listopada Zarząd Krajowy Spotkań Małżeńskich zatwierdził nowy Zarząd naszego Ośrodka.

W wyniku tych zmian,  9 stycznia przedstawiliśmy ks. Biskupowi Ignacem Decowi nowy skład Zarządu: Annę i Piotra Rojek – Liderów Ośrodka, Ewę i Roberta Stolarczyków – Zastępców Liderów Ośrodka, Artura Konikowskiego – Skarbnika i Joannę Konikowską Członka Zarządu, prosząc równocześnie o błogosławieństwo dla wszystkich Animatorów i uczestników Spotkań Małżeńskich Ośrodka Świdnickiego oraz o zatwierdzenie ks. Krzysztofa Krzaka jako doradcy duchowego Ośrodka.
Poprzedni Liderzy i jednocześnie prekursorzy Świdnickiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, Ewa i Robert Stolarczykowie, przedstawili  sprawozdanie z  działalności za ostatnie pięć lat. Ks. bp  nie krył zdziwienia i zadowolenia z ogromu pracy jaki został wykonany przez nasz Ośrodek.
Zwieńczeniem bardzo sympatycznego i pełnego radości spotkania było wręczenie ks. bp. Ignacemu naszego spotkaniowego „płomyczka”, który zgodnie z życzeniem ks. Biskupa został przypięty do jego sutanny i  pozostał w tym miejscu na dłużej. Z radością zaobserwowaliśmy nasz symbol na sutannie na spotkaniu opłatkowym ks. Biskupa z katechetami:

Sylwester

Animatorów i małżeństwa z naszych Małych Grup ( a także inne, które uczestniczyły w naszych weekendach) zapraszamy na wspólne świętowanie zakończenia starego i rozpoczęcia nowego, 2017 roku. Rozpoczynamy mszą św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca, Świdnica ul. Kotlarska 19-21, później przenosimy się do naszej nowej siedziby w diecezjalnej Poradni Rodzinnej, ul Budowlana 6. Kontakt w sprawach organizacyjno – zapisowo – żywieniowych z Anią i Piotrem e-mail  rojkowie@spotkaniamalzenskie.swidnica.pl

Zabawa sylwestrowa w naszej nowej siedzibie była bardzo udana. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć organizowania comiesięcznych wieczorków tanecznych:). Zobaczymy co z tego wyniknie.

 

 

 

 

Terminy weekendów w przyszłym roku

Ustaliliśmy już terminy na przyszły rok.

Zapraszamy: na weekendy podstawowe 20-23.04.2017, 1-3.09.2017 i 17-19.11.2017

na weekend pogłębiający 19-21.05.2017, którego tematyką będzie „Miłość, erotyka, dialog”

na weekend dla narzeczonych 4-6.08.2017

oraz na dwa turnusy Wakacji z Dialogiem:

 10-20.07.2017 do Stronia Śląskiego w Kotlinie Kłodzkiej

i  20-31.08 do Łukęcina nad morzem, na turnus z elementami dialogu rodzice – nastoletnie dzieci

Informacje te wraz z formularzami zapisów są na naszej stronie w zakładce TERMINY

 

 

 

 

Rekolekcje o potrzebach

 

18-20 listopada odbył się weekend pogłębiający, na którym przyglądaliśmy się szczególnie swoim potrzebom psychicznym. Prowadzili go Ewa i Robert Stolarczykowie i ks Krzysztof Krzak wspólnie z Anią i Piotrem Rojkami i Terenią i Robertem Jagielskimi.

Dotarło do nas 8 par z całej Polski. Ogromną radością było dla nas, że spotkaliśmy się z małżeństwami, które już wcześniej korzystały z prowadzonych przez nasz ośrodek rekolekcji.
Dla zachęty dla małżeństw, które zastanawiają się nad sensem spędzenia weekendu na praktycznej nauce dialogu, zamieszczamy kilka świadectw:
1. Spokój, zrozumienie swoich uczuć i niezaspokojonych potrzeb umocniło w nas poczucie własnej wartości, zadowolenie z odkrycia swoich potrzeb. Zbliżyliśmy się do siebie, wyjaśniliśmy sprawy, o których jest ciężko rozmawiać. Wyjeżdżam z nadzieją, że uda się nam kontynuować dialog w naszych codziennych relacjach,że zapał szybko nie minie. Najpierw będę się starała słuchać i potem mówić,że będę potrafiła rozwiązywać konflikty z szacunkiem do siebie.
2. Rekolekcje te dały nam poczucie spełnienia, spokoju i harmonii. Pogłębiliśmy naszą więź z Panem Jezusem i ze sobą nawzajem. Wyjeżdżamy z głębszą świadomością, że Pan Jezus nas prowadzi i zaspokaja najpełniej wszystkie nasze potrzeby.
3. Rekolekcje wywołały w nas: szczęście,że odkryliśmy swoje potrzeby. Pewność, że ten czas poświęcony sobie był owocny. Satysfakcję z nowego dialogu. Uspokojenie emocji. Na rekolekcjach poznaliśmy swoje potrzeby i jak je spełniać, odkryliśmy, do jakich wartości dążymy w naszym małżeństwie, że powinniśmy zapytać o potrzeby nasze dzieci. Przeżyliśmy cudowny czas poświęcony sobie i Panu Bogu. Wyjeżdżamy z uczuciem stabilizacji nowego związku, poznaniem naszych potrzeb.
4. Rekolekcje wywołały w nas poczucie satysfakcji ze zrozumienia siebie, zadowolenia z tego,że udało się nam poruszyć trudny temat i nadziei na dalszy dialog w małżeństwie. Zbliżyliśmy się do siebie, zaczęliśmy siebie słuchać i wyrażać trudne emocje. Nauczyliśmy się mówić o potrzebach. Przeżyliśmy zaskoczenie, że potrzeby bywają tak różne. Wyjeżdżamy z głębszym zrozumieniem siebie, z nadzieją, że nasza odnowiona relacja poprawi nasze relacje z dziećmi.